HathaJóga

Jógové lekce pro dospělé probíhají pod vedením lektorky Renáty Prema Tiché.

Renáta se věnuje především HathaJóze, která má příznivé terapeutické účinky. Klade se při ní důraz na vědomé řízení dechu, zaujímání a držení jednotlivých pozic. HathaJóga je vhodná i pro začátečníky, takže pokud máte zájem, neváhejte si lekci rezervovat na níže zmíněných webových stránkách Reservia.

Ganesha Joga

Adresa

Vojtěšská 588

Libiš 277 11

Kontakt

ganesha-joga@seznam.cz

tel. + 420 728 712 913